<> TM

PRO BONO

Pro bono - послуги, що надаються добровільно та безоплатно задля суспільного блага.
Наслідуючи принцип pro bono, Адвокатське об'єднання "Танасишин, Михалевський і Партнери" з відповідальністю і відмінною якістю безкоштовно надасть правову допомогу у справах, яким властиві наступні критерії:
- особа на момент звернення не має можливості отримати оплачувану правову допомогу;
- справа має істотну значимість як для особи, так і для суспільства в цілому.

СУПРОВІД СТАРТАПІВ

Старта́п - не просто новий бізнес на основі традиційних підходів і звичних результатів діяльності. Це втілення ідей на основі інновацій за максимально короткий період, використовуючи переважно інструменти  венчурного капіталовкладення. 
Адвокатське об'єднання "Танасишин, Михалевський і Партнери" безоплатно здійснить вибір оптимальної бізнес-моделі для діяльності стартапу, due dilligence при продажі чи купівлі стартапу, захист інтелектуальної власності авторів, а також супровід угод із залучення венчурного капіталу.

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ

Адвокатське об'єднання "Танасишин, Михалевський і Партнери" безкоштовно проводить для студентів юридичних факультетів практичні заняття у формах семінарів та ділових ігор. Програми занять формуються у відповідності до запитів студентів. Інформація про заходи буде публікуватись у соціальних мережах.

СУПРОВІД ГРОМАДСЬКИХ 
ОРГАНІЗАЦІЙ

В часи формування якісно нового громадянського суспільства в Україні важливою є підтримка громадських ініціатив щодо контролю та взаємодії з владою, дієвих механізмів дотримання прав та свобод громадян, охорони навколишнього середовища та удосконалення інфраструктури населених пунктів .
Адвокатське об'єднання "Танасишин, Михалевський і Партнери" безкоштовно здійснює юридичний супровід громадських організацій в межах реалізації таких ініціатив.