<> TM

КОРПОРАТИВНІ 
ВІДНОСИНИ

-Юридичний супровід суб'єктів господарювання від створення до припинення в Україні та за кордоном.
-Структурування новоствореного бізнесу і оптимізація корпоративної моделі управління.
-Юридичне обслуговування представництв іноземних компаній.
-Супровід процедури банкрутства.
-Представництво в корпоративних спорах, захист прав учасників товариств та акціонерів.
-Організація  діяльності органів управління суб'єктів господарювання (проведення загальних зборів, засідань тощо).
-Представництво у відносинах із Антимонопольним комітетом України, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
-Оскарження рішень Державної фіскальної служби України та Держаної митної служби України.

ІТ та трансфер
технології

-Правове забезпечення  суб'єктів програмної індустрії в Україні та за кордоном.
-Податкове планування діяльності в ІТ-сфері.
-Реєстрація та захист авторських прав на результати комп'ютерного програмування. 
-Представництво у відносинах замовників , розробників та авторів програмного забезпечення згідно законодавства національної та іноземної юрисдикцій.
-Супровід правочинів щодо розпорядження та користування  майновими правами інтелектуальної власності.
-Юридична підтримка у сфері адміністрування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет.
-Правове забезпечення відносин за участю науково-дослідних, проектно-конструкторських організації, виробничих підприємств та суб'єктів, що здійснюють провайдинг іновацій у сфері трансферу технологій.

КРИМІНАЛЬНЕ
ПРОВАДЖЕННЯ

-Екстренна правова допомога при затриманні та обшуку в будь-який час доби.
-Захист свідка, підозрюваного на стадії досудового розслідування.
-Захист  підсудного та засудженого у всіх судових інстанціях по кримінальному провадженні.
-Представництво інтересів потерпілого, цивільного позивача, відповідача в кримінальному провадженні.
-Захист особи, стосовно якої розглядається питання про видачу в іноземну державу. 
-Представництво інтересів стягувача та боржника на стадії виконавчого провадження на підставі вироку суду.
-Звернення до Європейського суду з прав людини.
-Захист інтересів та прав засуджених під час відбування покарання.

ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНІ 
ПРИГОДИ

-Представництво інтересів та захист у кримінальному провадженні, справі про адміністративне правопорушення.
-Екстренний виїзд на місце ДТП, участь при оформленні дорожньо-транспортної пригоди.
-Оскарження постанов у справах про адміністративні правопорушення.
-Забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок ДТП.
-Оскарження рішень страховиків про відмову у виплаті страхового відшкодування.
-Правове забезпечення інтересів страхових компаній у суброгаційних та регресних спорах.
-Стягнення страхового відшкодування з іноземних страхових компаній.

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

-Захист та реєстрація права власності на нерухоме та рухоме майно.
-Представництво інтересів у справах та спорах, що виникають із спадкування.
-Розірвання шлюбу, поділ спільного майна подружжя та представництво інтересів у органах опіки та піклування.
-Стягнення заборгованості та відшкодування шкоди.
-Захист честі, гідності і ділової репутації.
-Проектування договорів, супровід процедури укладення, змін, розірвання та оскарження договорів.
-Представництво інтересів у вирішенні земельних спорів.
-Юридичний супровід відносин з банком та іншими фінансовими установами щодо реструктуризації кредитів та оспорювання кредитних зобов'язань.
-Медіація у спорах між юридичними та фізичними особами.

СПОРТИВНЕ ПРАВО

-Представництво інтересів спортивних клубів, спортсменів і тренерів, працівників сфери спорту в судах та перед арбітражними спортивними колегіями (контрольно-дисциплінарними й апеляційними комітетами).
-Правова оцінка контрактів, розробка індивідуальних трудових контрактів. 
-Юридичний супровід процедури врегулювання протиріч при укладенні контракту між спортсменом (тренером, лікарем і іншими спеціалістами) і спортивним клубом, агентом, федерацією.
-Підготовка внутрішніх положень, актів, протоколів, регламентів тощо.
-Юридичний супровід організації спортивних заходів.
-Вирішення спорів між клубами та гравцями, гравцями і агентами.